: startujemy : : nocna kuchnia : : multi-medialnie : : coctail towarzyski :

: newsy : : kontakt : : konkursy :

puby restauracje
kawiarnie kluby
pizzerie kawalerskie
dyskoteki bary
hotele online

www.nocnygdansk.pl/lokale.php?nrlok=106

Strefa Reklamy:
31-08-2010 | Aviator - niedziela z Kadarką !

Z małym poślizgiem prezentujemy Wam zdjęcia z koncertu zespołu Kadarka, który odbył się w gdańskim klubie Aviator w Niedzielę 22-go Sierpnia. Była to pierwsza tego typu impreza na Miszewskiego 12, ale jak zapewniają organizatorzy - na pewno nie ostatnia. Dla mniej wtajemniczonych podajemy krótkie bio tego zespołu:

Kadarka jest młodym zespołem działającym w Gdańsku od marca 2009 r. Początkowo w jej skład wchodziły trzy studentki, które wielogłosowo wykonywały ludowe pieśni ukraińskie. Jesienią 2009 r. grupa powiększyła się o jeszcze jeden wokal, a następnie do zespołu dołączyli: skrzypaczka, gitarzysta, perkusista i basista. Inspiracją w twórczości Kadarki jest przede wszystkim szeroko pojęty folklor ukraiński wykonywany w nie całkiem tradycyjnych aranżacjach. W repertuarze znajdują się m.in. pieśni kupalskie, utwory z Centralnej Ukrainy czy Łemkowszczyzny. Mimo krótkiego okresu działania zespół ma za sobą kilka ważnych wydarzeń takich jak: udział w programie telewizyjnym Waldemara Jandy Etniczne Klimaty, współpraca z Europejskim Centrum Solidarności, koncerty w Centrum Stoczni Gdańskiej w ramach Ukraińskiego Jarmarku Młodzieżowego 2009 i na molo w Sopocie podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych. W kwietniu 2009 r. Kadarka wzięła udział w Konkursie Piosenki Słowiańskiej organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski gdzie zdobyła nagrodę dziekana, a w kwietniu 2010 r. w Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej FAMA.

Кадарка є молодим колективом, діючим в Гданьську від березня 2009 р. Початково в її склад входили три студентки, які багатоголосий виконували народні українські пісні. Осінню 2009 р. група побільшилася про ще один вокал, а потім до колективу залучили: скрипаль, гітарист, ударник і басист. Інспірацією в творчості Кадаркі є перш за все широко сприйнятний український фольклор, здійснюваний в нього зовсім традиційних аранжировках. У репертуарі знаходяться між іншим пісні купалскіє, твори з Центральної України чи Лемковсзцзизни. Незважаючи на короткий період дії колектив має за собою кілька важливих таких подій як: участь в телепередачі Валдемара Йанди Етнічний Клімат, співробітництво з Європейським Центром Солідарності, концерти в Центрі Гданьської Верфі у рамках Українського Молодіжного Ярмарку 2009 і на мол в Сопоті під час Фестивалю Організації Позарзадовицх. У квітні 2009 р. Кадарка взяла участь у Конкурсі Слов'янської Пісні, організованому через Вроцлавський Університет де, здобула нагороду декана, а в квітні 2010 р. в Артистичному Фестивалі Студентської Молоді ФАМА.

Więcej info znajdziecie na stronie:

http://www.myspace.com/kadarkapl

-----------------------------------------------------------------------------------------
Aviator Club
Gdańsk-Wrzeszcz, ul Miszewskiego 12

-----------------------------------------------------------------------------------------

Olga Kostyk & Grey
komentarze archiwalne

www.blaszanybebenek.com www.miastoaniolow.com.pl www.barbados.com.pl fahrenheit www.panoramarestauracja.pl friends www.quepasa.com.pl

: startujemy : : nocna kuchnia : : multi-medialnie : : coctail towarzyski : : newsy : : kontakt : : konkursy :

Właścicielem serwisu nocnygdansk.pl jest Agencja Reklamowa PROMONET24
Copyright - 2003-2014 - Gdańskie Vademecum Imprezowicza. Wszystkie prawa zastrzeżone