: startujemy : : nocna kuchnia : : multi-medialnie : : coctail towarzyski :

: newsy : : kontakt : : konkursy :

puby restauracje
kawiarnie kluby
pizzerie kawalerskie
dyskoteki bary
hotele online

www.nocnygdansk.pl/lokale.php?nrlok=106

Strefa Reklamy:
19-10-2007 | Barbados zaprasza do nabycia kart klubowych !!

-----------------------------------------------------------
REGULAMIN KART KLUBOWYCH BARBADOS
-----------------------------------------------------------

1. Odbiór "Karty Klubowej Barbados" jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Firma BARBADOS jest właścicielem kart "karta klubowa Barbados".

3. Kartę klubową może otrzymać klient lokali Barbados, który wypełnił wniosek -ankietę i został on pozytywnie zaopiniowany przez kierownika lokalu. Klient, który otrzymał "kartę klubową" jest nazwany w dalszej części regulaminu "posiadaczem".

4. Karta klubowa Barbados nie jest przeznaczona do sprzedaży, jest ona wyróżnieniem dla stałych klientów  lokali Barbados.

5. Karty Klubowej może używać jedynie osoba, na którą została ona wystawiona. W przypadku wątpliwości personel firmy Barbados może zażądać sprawdzenia tożsamości osoby, korzystającej z karty.

6. Posiadacz karty ma prawo do rabatów przypisanych karcie. Rabaty obowiązują we wszystkich lokalach sieci Barbados, wyposażonych w czytniki kart, oraz system rabatowy. Rabat zostaje naliczony jedynie w przypadku prawidłowego działania kart, oraz systemu rozliczeniowego. W przypadku awarii, lub niemożliwości odczytu karty, firma Barbados zastrzega sobie prawo odmowy przyznania rabatu.

7. Posiadacz karty ma pierwszeństwo przed innymi klientami do wstępu na imprezy organizowane w lokalach Barbados. Na kartę klubową może wprowadzić do lokalu 4 osoby, włacznie z posiadaczem karty.Nie dotyczy to jednak imprez zamkniętych, organizowanych przez inne podmioty, oraz biletowanych.

8. Posiadacz karty jest odpowiedzialny za zachowanie przebywających z nim gości w lokakalu. W przypadku nieodpowiedniego zachowania w lokalu posiadacza karty klubowej, lub któregoś z przyprowadzonych przez niego gości, firma Barbados ma prawo odmowy przyznania rabatu, unieważnienia karty klubowej lub jej odebrania.

9. Posiadacz karty wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji na podany adres e-mail, o wszelkich promocjach, imprezach odbywających się w lokalach firmy Barbados.

10. Rabaty przypisane karcie klubowej nie obejmują wyrobów tytoniowych.

11. Rabaty przypisane karcie klubowej nie obejmują towarów i usług w cenach promocyjnych np: śniadania, dania dnia, lunch, a także opłat z tytułu wstępu.

12. Aby skorzystać z rabatu przypisanego karcie klubowej należy poinformować obsługę lokalu o posiadaniu karty przed wydrukowaniem paragonu z kasy fiskalnej. Po wydrukowaniu paragonu przyznanie rabatu jest niemożliwe.

13. Firma Barbados zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty klubowej, lub zmiany przypisanego jej rabatu bez podania przyczyny.

14. Karta ważna jest na okres 24 miesięcy.

15. Firma Barbados zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, bez wcześniejszego powiadomienia.

-----------------------------------------------------------------------------------------
BARBADOS Piano Club
ul. Karmelicka 1 (vis'a'vis dworca gł. PKP)
tel.: (058) 769-32-70
-----------------------------------------------------------------------------------------

Barbados
komentarze archiwalne

www.blaszanybebenek.com www.miastoaniolow.com.pl www.barbados.com.pl fahrenheit www.panoramarestauracja.pl friends www.quepasa.com.pl

: startujemy : : nocna kuchnia : : multi-medialnie : : coctail towarzyski : : newsy : : kontakt : : konkursy :

Właścicielem serwisu nocnygdansk.pl jest Agencja Reklamowa PROMONET24
Copyright - 2003-2014 - Gdańskie Vademecum Imprezowicza. Wszystkie prawa zastrzeżone